Arkitektritningar

Många års erfarenhet av ritningsarbete för nybyggnader av villor och fritidshus samt om – och tillbyggnader har gett oss en god kunskapsbas. Det är i många byggnadsnämnder i Bohuslän där våra hus har fått sitt gillande.

Vi hjälper dig med allt från ide till färdig projektering.
Hit hör även ansökan om bygglov samt övriga tillhörande handlingar.
Även projektering och ritningar för flerfamiljshus, lagerbyggnader, affärer, kontor, industribyggnader och liknande utförs.

Ritningarna anpassas både till dina önskemål samt anpassas mot gällande lagar och bestämmelser.

Viktigt är också att byggnaden anpassas till omkringliggande bebyggelse och natur.