Konsultationer

Byggledning

När ni behöver hjälp med hela kedjan ända från ritning till färdig byggnad.
Det kan vara allt från utförande av projekthandlingar för upphandling av entreprenörer till utvärdering av offerter, anbud och liknande.

Vi hjälper också till med kontakter med myndigheter eller kontakter med andra konsulter.
Vi kan även vara bollplank till dina idéer.

Energiberäkningar

Enligt BBR- boverkets byggregler ska byggnader vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanläggning samt effektiv elanvändning.

Vi utför energiberäkningar till bostäder och lokaler för att kunna uppfylla detta krav