Konstruktioner

Vid uppförande av byggnader behövs för säkerställande av byggnadens livslängd bevis på konstruktioner som klarar byggnormens regler.

Konstruktioner för trätakstolar, balkar och bjälklag samt lösningar av andra trädetaljer utför vi för byggherrar, kontrollansvariga och byggfirmor.
Vi kan även utföra konstruktioner i stål och betong eller samordna med andra underkonsulter.

Enligt PBL får vissa konstruktioner och anordningar typgodkännas för användning i byggnadsverk.