Branddokument

Vid tillstånd om bygglov kan kommunen genom räddningstjänsten bestämma om en byggnad behöver branddokumentation.
Även kontrollsansvarig kan i sin kontrollplan ange att detta behövs.

En branddokumentation kan se ut på flera olika sätt men skall utformas enligt (BBR)
Boverkets byggregler.
Vi utför dessa dokumentationer för alla typer av byggnader.